Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie zarządza miejskimi tablicami informacyjnymi w mieście.

Posiadamy 15 tablic ustawionych w następujących miejscach:

 • ul. Turystyczna – skrzyżowanie z Broniewskiego
 • ul. 1-go Maja – przy sklepie SMAK
 • ul. 1-go Maja – przy skwerze „Radiowej 3”
 • Plac PKS – koło kwiaciarni
 • ul. Demokratów – koło przystanku autobusowego
 • ul. Piastowska – skrzyżowanie z ulicą Waryńskiego
 • ul. Franciszkańska-koło kościoła
 • ul. Turystyczna- koło wyciągu
 • ul. Muzealna- koło stacji PKP Szklarska Poręba Średnia
 • Przedszkole Huta
 • PKP Szklarska Poręba Górna
 • ul. Mickiewicza – plac targowy
 • ul. Jedności Narodowej 11 (MOPS)
 • ul. Jedności Narodowej 1
 • ul. Górna

Zgłoszenie chęci umieszczenia ogłoszenia na tablicach wyłącznie za zgodą ZARZĄDCY należy składać w sekretariacie MZGK przy ul. 1 Maja 53C, tel. 75 717 23 56 lub adres e-mail: administrator@mzgk-szklarskaporeba.pl – Małgorzata Trojanowska z zaznaczeniem, że:

 • umieszczenie ogłoszenia następuje wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za zlecenie
 • ogłoszenia, ulotki i plakaty otrzymane do godziny 09:00 oraz potwierdzenie wpłaty do tej godziny powoduje, że ogłoszenia zostaną umieszczone na miejskich tablicach informacyjnych.
 • ogłoszenia, ulotki i plakaty umieszczane są w poniedziałek,środę oraz piątek.

ZAKAZ UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ BEZ ZGODY ZARZĄDCY

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 75 717 23 56