Aktualności


Informacje

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ informuje, że nie zajmuje się już zbiórką sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz odbiorem innych odpadów komunalnych.

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul.1 Maja 53 ( była placówka WOP) w Szklarskiej Porębie. Telefon kontaktowy: 535-613-313

Odpady przyjmowane są:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00
  • w soboty w godz. 8:00 -13:00

Odbierane odpady:

  • przeterminowane leki i chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony
  • tekstylia( w tym ubrania)
  • odpady komunalne i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca nieruchomości w której prowadzono drobne prace remontowe.