Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz stawki opłat parkingów płatnych, niestrzeżonych całodobowych określa Uchwała nr XLVI/533/21 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 listopada 2021 r.

Opłaty za parkowanie należy dokonywać w automatach parkingowych lub za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej – mobilet*, CityParkApp*. UWAGA – automaty nie wydają reszty. Cennik opłat określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.Korzystający z parkingu zobowiązany jest do wykupienia biletu parkingowego niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu, za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający pracownikowi parkingowemu odczytanie pełnych danych znajdujących się na bilecie. Wniesiona opłata za parkowanie upoważnia do korzystania ze wszystkich parkingów wymienionych w § 1 uchwały w okresie ważności biletu.

  • abonament półroczny za jedno miejsce postojowe – 500,00 zł
  • abonament roczny za jedno miejsce postojowe – 800,00 zł

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu przy ul. 1 Maja 53C.

Za parkowanie pojazdu na parkingu bez wniesienia opłat, określonych § 1 załącznika nr 1 do uchwały jak również w sytuacji przekroczenia czasu parkowania ponad wykupiony okres parkowania pobiera się opłatę dodatkową. Opłata dodatkowa wynosi 200,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia parkowania przelewem na rachunek bankowy wskazany w blankiecie opłaty dodatkowej.