postheadericon Tryb udzielenia zamówienia - podstawowy: Dostawa soli drogowej w latach 2022/2023

Ogłoszenie

SWZ

załącznik nr 6 do SWZ - umowa

załącznik nr 1 do SWZ

załącznik nr 2 do SWZ

załącznik nr 3 do SWZ

załącznik nr 4 do SWZ

załącznik nr 5 do SWZ

informacja o kwocie, jaką Zamawijący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ponowne ogłoszenie

Ogłoszenie

SWZ

załącznik nr 6 do SWZ - umowa

załącznik nr 1 do SWZ

załącznik nr 2 do SWZ

załącznik nr 3 do SWZ

załącznik nr 4 do SWZ

załącznik nr 5 do SWZ

pytanie nr 1

odpowiedź na pytanie nr 1

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o ofertach

ogłoszenie o wyborze