Get Adobe Flash player

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba , tel 75-717-23-56

postheadericon Tryb udzielenia zamówienia-podstawowy: "Dostawa soli drogowej w latach 2021/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp: "Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w latach 2021/2022".

ogłoszenie

SWZ

załączniki nr od 1 do 5 - edytowalne

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Informacja art. 222 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania