Get Adobe Flash player

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba , tel 75-717-23-56

postheadericon Tryb udzielenia zamówienia -podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp : "Dostawa oleju napędowego w roku 2021/22"

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: "Dostawę oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie w roku 2021/22"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenia - załączniki od 2 do 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Informacja art. 222 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania