Get Adobe Flash player

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba , tel 75-717-23-56

postheadericon Zakup wraz z dostawą wielozadaniowego samochodu cieżarowego wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg tj. pługiem i piaskarką na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawców

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenie warunki - wykluczenie

Załącznik nr 6 - formularz ofertowy

Załącznik nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 8 - oświadczenie podmiotu trzeciego

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wezwanie z art. 128 do złożenia dokumentu

Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty

postheadericon Zapytanie ofertowe - przeglądy gazowe

Treść zapytania ofertowego - zaktualizowana

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zaktualizowany

Ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Zapytanie ofertowe - przeglądy kominowe

Treść zapytania ofertowego - zaktualizowana

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy- zaktualizowany

Ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Zakup wraz z dostawą wielozadaniowego samochodu cieżarowego wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg tj. pługiem i piaskarką na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawców

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenie warunki - wykluczenie

Załącznik nr 6 - formularz ofertowy

Załącznik nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 8 - oświadczenie podmiotu trzeciego

Odpowiedź na pytanie w sprawie zamówienia publicznego

informacja o kwocie, jaką Zamawijący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Tryb udzielenia zamówienia - podstawowy: Dostawa soli drogowej w latach 2022/2023

Ogłoszenie

SWZ

załącznik nr 6 do SWZ - umowa

załącznik nr 1 do SWZ

załącznik nr 2 do SWZ

załącznik nr 3 do SWZ

załącznik nr 4 do SWZ

załącznik nr 5 do SWZ

informacja o kwocie, jaką Zamawijący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ponowne ogłoszenie

Ogłoszenie

SWZ

załącznik nr 6 do SWZ - umowa

załącznik nr 1 do SWZ

załącznik nr 2 do SWZ

załącznik nr 3 do SWZ

załącznik nr 4 do SWZ

załącznik nr 5 do SWZ

pytanie nr 1

odpowiedź na pytanie nr 1

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o ofertach

ogłoszenie o wyborze

postheadericon Zapytanie ofertowe - roczne przeglądy budowlane

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ponowne ogłoszenie

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania - wybór Wykonawcy

postheadericon Zapytanie ofertowe - Zakup samochodu dostawczego Volkswagen transporter T5 doka, brygadówka lub inny równoważny

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa odzieży roboczej

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ponowne ogłoszenie

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Zapytanie ofertowe - badania środowiska pracy

Treść zamówienia

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

postheadericon Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem - nową piaskarką i pługiem do odśnieżania na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 04.10.2021 r.

Załącznik nr 1 do SWZ- Opis PZ 04.10.2021 r.

Załącznik nr 2- WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 3- OŚWIADCZENIE WARUNKI-WYKLUCZENIE

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6- FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 7- OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Zapytanie ofertowe - dzierżawa urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów)

Treść zapytania ofertowego

Wyjaśnienie

Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

postheadericon Aukcja ustna na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie aukcji ustnej na sprzedaż środków trwałych

Informacja dotycząca stanu technicznego zbywanych środków trwałych

Regulamin aukcji

Formularz oświadczenia

Wzór umowy sprzedaży

zdjęcia - pojazdu MERCEDES - BENZ 1729 AK

zdjęcia - zamiatarki JOHNSTON C40

zdjęcia - zamiatarka JOHNSTON C40

wyniki aukcji

postheadericon Zapytanie ofertowe - piach do zimowego utrzymania dróg i chodników

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego piasku płukanego o frakcji 0-2 mm do zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie zimowym 2021/22

Treść zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyborze oferty

postheadericon Zapytanie ofertowe - przeglądy kominowe

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

postheadericon Zapytanie ofertowe - przeglądy gazowe

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

postheadericon Zapytanie ofertowe - roczne przeglądy budowlane

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

postheadericon Tryb udzielenia zamówienia-podstawowy: "Dostawa soli drogowej w latach 2021/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp: "Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w latach 2021/2022".

ogłoszenie

SWZ

załączniki nr od 1 do 5 - edytowalne

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Informacja art. 222 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Tryb udzielenia zamówienia -podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp : "Dostawa oleju napędowego w roku 2021/22"

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: "Dostawę oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie w roku 2021/22"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenia - załączniki od 2 do 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Informacja art. 222 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Zapytanie ofertowe - ochrona siedziby oraz bazy technicznej MZGK

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie ochrony siedziby oraz bazy technicznej MZGK, a także innych nieruchomości Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

- treść zapytania ofertowego

- załącznik nr 1 formularz ofertowy

- załącznik nr 2 oświdczenie

- załącznik nr 3 wzór umowy

- załącznik nr 4 wykaz usług

Ogłoszenie o wyniku postępowania

postheadericon Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

http://www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/z-zycia-miasta/161-spis-powszechny/4638-spisz-sie.html

http://www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/z-zycia-miasta/161-spis-powszechny/4639-dluzszy-spis.html

http://www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/z-zycia-miasta/161-spis-powszechny/4640-sciaga-ze-spisu.html