Get Adobe Flash player

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba , tel 75-717-23-56

postheadericon Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

MIEJSKI ZAKŁAD GOSOPODARKI KOMUNALNEJ informuje, że nie zajmuje się już zbiórką sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz odbiorem innych odpadów komunalnych.

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul.1 Maja 53 ( była placówka WOP) w Szklarskiej Porębie. Odpady przyjmowane są:

we wtorek i czwartek w godz. 11:00-18:00

w soboty w godz. 8:00 -13:00

ODBIERANE ODPADY:

-przeterminowane leki i chemikalia;

-zużyte baterie i akumulatory;

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

-meble i inne odpady wielogabarytowe;

-zuzyte opony;

-tekstylia( w tym ubrania);

-odpady komunalne i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca nieruchomości w której prowadzono drobne prace remontowe.