Get Adobe Flash player

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
Turystyczna 2, 58-580 Szklarska Poręba , tel 75-717-23-56

postheadericon Parkingi gminne

Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz stawki opłat parkingów płatnych, niestrzeżonych całodobowych określa Uchwała nr LV/622/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 marca 2018r.

Opłaty za parkowanie należy dokonywać w automatach parkingowych lub za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej - mobilet*. Automaty parkingowe przyjmują wyłącznie bilon.UWAGA - automaty nie wydają reszty. Cennik opłat określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.Korzystający z parkingu zobowiązany jest do wykupienia biletu parkingowego niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu, za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający pracownikowi parkingowemu odczytanie pełnych danych znajdujących się na bilecie. Wniesiona opłata za parkowanie upoważnia do korzystania ze wszystkich parkingów wymienionych w § 1 uchwały w okresie ważności biletu.

mobilet* instrukcja do aplikacji

Opłaty abonamentowe:

- abonament półroczny za jedno miejsce postojowe - 300,00 zł

- abonament roczny za jedno miejsce postojowe - 500,00 zł

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu przy ul. Turystycznej 2.

Opłata dodatkowa:

Za parkowanie pojazdu na parkingu bez wniesienia opłat, określonych § 1 załącznika nr 1 do uchwały jak również w sytuacji przekroczenia czasu parkowania ponad wykupiony okres parkowania pobiera się opłatę dodatkową. Opłata dodatkowa wynosi 50,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia parkowania przelewem na rachunek bankowy wskazany w blankiecie opłaty dodatkowej.