Get Adobe Flash player

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba , tel 75-717-23-56

postheadericon Letnie utrzymanie dróg

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie prowadzi letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Szklarska Poręba.
Do podstawowych zadań w tym zakresie należy:

 • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
 • uzupełnianie dróg tłuczniowych z profilowaniem i zagęszczaniem
 • koszenie poboczy
 • ustawianie i naprawy oznakowania pionowego
 • odnowa oznakowania poziomego
 • sprzątanie pasów drogowych
 • oczyszczanie nawierzchni ulic
 • odnowa rowów
 • przycinanie koron drzew do wymagań skrajni drogowej
 • wycinka krzewów
 • opróżnianie koszy ulicznych ze śmieci