Zarząd Cmentarzy w Szklarskiej Porębie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane oraz nisze urnowe na cmentarzach komunalnych i byłych parafialnych podlegają opłatom zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

  1. Groby, za które nie zostanie wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.
  2. Sprawdzenia ważności grobów można dokonać:

Uchwała nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie cennika opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach w Szklarskiej Porębie.

Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie opłat za usługi administrowania cmentarzem w Szklarskiej Porębie.

Uchwała NR VI/63/2019 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Szklarskiej Porębie.