Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie zaprasza właścicieli oraz zarządców nieruchomości ze Szklarskiej Poręby korzystających z przydomowych zbiorników bezodpływowych do podpisywania umów na usługę opróżniania ww. zbiorników z nieczystości ciekłych.

Więcej szczegółów w sekretariacie pod nr telefonu 75 717 23 56